Kategoria: Uncategorized

Työsuojelutoimikunta ja sen tehtävät

Työsuojelutoimikuntaa ei kannata pitää "pakollisena pahana" ja byrokraattisena velvoitteena, koska se tarjoaa monia hyötyjä työturvallisuuteen, -hyvinvointiin ja työntuottavuuteen. Hyvin toimivasta työsuojelutoimikunnasta hyötyvät sekä työntekijät että työnantaja. Lue kaikki aiheesta ja [...]
Read more

Työsuojelutarkastus

Työpaikan turvallisuus ja terveys ovat ensisijaisen tärkeitä sekä työntekijöille että työnantajille. Tämän varmistamiseksi toteutetaan työsuojelutarkastuksia, joissa tarkastajat käyvät läpi työpaikan turvallisuusjärjestelyt, -käytännöt ja -olosuhteet. Näillä tarkastuksilla pyritään varmistamaan, että työpaikalla [...]
Read more

Säästä aikaa työsuojelujärjestelmän avulla

Työturvallisuus on keskeinen osa jokaisen työympäristön toimivuutta ja tehokkuutta. Työtapaturmien ja -sairauksien ennaltaehkäiseminen ei vain lisää työntekijöiden hyvinvointia, vaan se voi myös säästää yritykselle merkittävästi aikaa ja resursseja. Yksi tehokas [...]
Read more

Työsuojelua hallitusti – ei Exceleitä, mappeja eikä omia virityksiä

Työsuojelu on keskeinen osa työympäristön turvallisuutta ja työntekijöiden hyvinvointia. Tehokas työsuojelu vaatii kuitenkin enemmän kuin vain Excel-taulukoiden täyttämistä. Käyttämällä tähän käyttöön suunniteltuja sähköisiä työkaluja saadaan riskit hallintaan ja samalla helpotetaan [...]
Read more
työturvallisuus

Työturvallisuus – Hallitse ja vältä laiminlyönnit

Työturvallisuus on keskeinen osa jokaista työympäristöä, joka tavoittelee työntekijöiden fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin suojelemista työssä. Tehokas työturvallisuuden hallinta vaatii sekä työnantajien että työntekijöiden aktiivista osallistumista ja sitoutumista. Lue, miten huolehdit [...]
Read more
työsuojeluvaltuutettu palkka

Yhteistoimintalaki – Noudattaako työpaikkasi varmasti sitä?

Yhteistoimintalaki ohjaa ja tukee työnantajien ja työntekijöiden välistä yhteistyötä, mutta harvalle työnantajalle tai työntekijälle laki on lopulta kovinkaan tuttu. Työpaikoilla lain tulisi näkyä myös päivittäisessä arjessa, ja sekä työnantajan, että [...]
Read more
Teollisuusyritys työsuojelu ODUM Turvalla.

Työsuojeluvaltuutettu palkka 2024

Työsuojeluvaltuutettu palkka 2024 – Paljonko se on?Työsuojelu on keskeinen osa nykyaikaista työelämää, ja sen merkitys korostuu jatkuvasti muuttuvassa työympäristössä. Työsuojeluvaltuutetut ovat työpaikan turvallisuuden ja terveyden tärkeitä puolestapuhujia. He toimivat linkkinä [...]
Read more
Whistleblowing

Whistleblowing – Tee työpaikastasi turvallinen kaikille

Whistleblowing on äärimmäisen tärkeää, mutta ilmiantajalle se voi aiheuttaa monenlaisia riskejä. EU:n direktiivi, sekä sen myötä tehty laki pyrkivät suojaamaan ilmoittajaa näiltä riskeiltä. Lue kaikki whistleblowingista, ja siitä, mitä sinunkin [...]
Read more
ODUM Turva työsuojelun työkalu.

Työsuojelupäällikkö – Turvaa ja tehoa työsuojeluun

Työsuojelupäällikkö on keskeinen henkilö työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämisessä työpaikoilla. Työsuojelu on aina työnantajan vastuulla, ja työsuojelupäällikkö onnistuu työssään työnantajan aktiivisen tuen ja riittävien resurssien avulla. Lue kaikki työsuojelupäällikön työstä, sekä tutustu [...]
Read more
Työsuojelu.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät – kaikki työsuojeluvaltuutetun työstä

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät vaihtelevat hieman yrityksestä riippuen, mutta päätehtävä on edustaa työntekijöitä työsuojeluasioissa ja toimia heidän etujensa ajajana. Työsuojeluvaltuutetut osallistuvat turvallisuuskäytäntöjen kehittämiseen, ennaltaehkäisevät ja selvittävät mahdollisia työpaikalla tapahtuvia onnettomuuksia ja työperäisiä [...]
Read more
© Copyright 2024 All Rights Reserved