Työsuojeluvaltuutettu palkka 2024

29.2.2024

Työsuojeluvaltuutettu palkka 2024 – Paljonko se on?

Työsuojelu on keskeinen osa nykyaikaista työelämää, ja sen merkitys korostuu jatkuvasti muuttuvassa työympäristössä.

Työsuojeluvaltuutetut ovat työpaikan turvallisuuden ja terveyden tärkeitä puolestapuhujia. He toimivat linkkinä työntekijöiden ja työnantajien välillä, varmistaen, että jokaisella on turvalliset ja terveelliset työolosuhteet. Paljonko työsuojeluvaltuutettu saa tehtävästään palkkaa, ja mistä palkan määrä riippuu?

Lue kaikki aiheesta, ja tutustu Odum Turvaan!

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Mitä työsuojeluvaltuutettu tekee?

 • Kuka voi olla työsuojeluvaltuutettu?

 • Saako työsuojeluvaltuutettu palkkaa?

 • Työsuojeluvaltuutettu palkka 2024 – Paljonko se on?

 • Työsuojeluun tehoa Odum Turvan avulla

Mitä työsuojeluvaltuutettu tekee?

Työsuojeluvaltuutettu on työpaikan turvallisuuden ja työterveyden avainhahmo. Hänen päätehtävänsä on valvoa, että työpaikalla noudatetaan työturvallisuuslainsäädäntöä ja muita työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä säädöksiä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työsuojeluvaltuutettu toimii linkkinä työntekijöiden ja työnantajan välillä, edistäen avointa vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu mm. työpaikan riskien tunnistaminen ja arviointi. Hän osallistuu työpaikan turvallisuuskäytäntöjen suunnitteluun ja toteutukseen, ja auttaa tunnistamaan mahdolliset vaarat ja puutteet työympäristössä. Tämän lisäksi hän seuraa, että työnantaja toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä työntekijöiden suojelemiseksi vaaroilta.

Lue työsuojeluvaltuutetun tehtävistä tarkemmin täältä >>

Kuka voi olla työsuojeluvaltuutettu?

Työsuojeluvaltuutetuksi voi tulla kuka tahansa työpaikan työntekijä, jolla on kiinnostusta ja sitoutumista työturvallisuuden ja työterveyden edistämiseen. Ei ole olemassa yhtä tiukkaa kriteeriä, joka määrittelisi, kuka voi ottaa tämän vastuullisen roolin. Kuitenkin on tärkeää, että henkilöllä on työntekijöiden luottamus, sillä hän toimii heidän edustajanaan ja puolestapuhujanaan.

Tyypillisesti työsuojeluvaltuutettu valitaan työntekijöiden keskuudesta joko äänestyksellä tai muun sovitun menetelmän mukaisesti. Olennaista on, että valtuutetulla on kollegoidensa tuki ja luottamus, jotta hän voi toimia tehokkaasti työntekijöiden ja työnantajan välisenä linkkinä. Valtuutetun tulee olla henkilö, joka ymmärtää työpaikan dynamiikkaa, työolosuhteita ja työntekijöiden huolenaiheita.

Lue lisää aiheesta täältä >>

Saako työsuojeluvaltuutettu palkkaa?

Saako työsuojeluvaltuutettu tehtävästään sitten palkkaa?

Yleisesti ottaen työsuojeluvaltuutetut saavat palkkaa tehtävästään, mutta palkan määrä ja muoto voivat vaihdella merkittävästi riippuen työpaikasta, tehtävän laajuudesta ja sopimuksista.

Joillakin työpaikoilla työsuojeluvaltuutettu voi saada kiinteää korvausta tehtävästään, joka on erillään hänen normaalista palkastaan. Tämä korvaus on tarkoitettu kompensoimaan aikaa ja vaivaa, jota työsuojelutehtävät vaativat. Toisilla työpaikoilla taas työsuojeluvaltuutetun rooli saattaa olla osa hänen normaalia työnkuvaansa, ja siten se on sisällytetty hänen tavalliseen palkkaansa.

On tärkeää huomioida, että työsuojeluvaltuutetun tehtävän luonne ja siihen käytetty aika voivat vaihdella suuresti. Joissakin tapauksissa työsuojeluvaltuutettu voi käyttää merkittävän osan työajastaan työsuojelutehtäviin, erityisesti suurissa yrityksissä tai vaativissa työympäristöissä. Tällöin korvauksen määrä on usein suurempi. Pienemmissä yrityksissä tai vähemmän vaativissa tehtävissä työsuojeluvaltuutettu saattaa käyttää vähemmän aikaa työsuojeluun, mikä voi vaikuttaa palkkaukseen.

Kokonaisuudessaan on tärkeää, että työsuojeluvaltuutetun palkkaus on oikeudenmukaista ja riittävää, ottaen huomioon tehtävän vaativuuden ja merkityksen. Asianmukainen korvaus ei ainoastaan takaa, että tehtävä houkuttelee päteviä ja motivoituneita henkilöitä, vaan se myös kuvastaa työpaikan sitoutumista työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden priorisointiin.

Lue, mitä työsuojelupäällikkö tekee >>

Työsuojeluvaltuutettu palkka 2024 – Paljonko se on?

Työsuojeluvaltuutetun palkkaa kutsutaan yleensä palkkioksi tai korvaukseksi, sillä kyseessä on nimenomaan korvaus ajankäytöstä ja ansionmenetyksestä, ja peruspalkan päälle maksettava summa. Eri alojen liitoilla on eroavaisuuksia palkkioiden määrässä.

Esimerkiksi Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jaTeollisuusliitto ry:n välinen työehtosopimus määrittelee työsuojeluvaltuutetun korvauksen seuraavasti:

Työsuojeluvaltuutetulle korvataan hänen työaikanaan suorittamisensa edellä tarkoitettujen työsuojelua koskevien tehtävien hoitamisesta aiheutuva ansionmenetys sekä lisäksi, ellei työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun välillä ole sovittu toisin, kuukausittain korvausta seuraavasti:

Työsuojeluvaltuutettu palkka teollisuusliitto 2024
Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välinen työehtosopimus, s. 119

Verohallinnon työsuojelun yhteistoimintasopimuksessa tarkoitetuille työsuojeluvaltuutetuille puolestaan maksetaan palkkiota:

 1. kun hän edustaa alle 100 henkilöä, 104,77 euroa kuukaudessa;

 2. kun hän edustaa yli 100 henkilöä, 180,42 euroa kuukaudessa;

 3. kun hän edustaa yksin yli 300 henkilöä, 244,43 euroa kuukaudessa ja

 4. kun hän edustaa yli 1000 henkilöä, 324,36 euroa kuukaudessa.

Esimerkiksi vuonna 2021 kuntasektorilla työskentelevien työsuojeluvaltuutettujen keskimääräinen kuukausipalkka oli 2,760 euroa, ja päätoimisilla työsuojeluvaltuutetuilla se oli hieman alempi, noin 2,657 euroa. Yksityisellä sektorilla palkat voivat olla korkeampia, ja suurissa yrityksissä, joissa työsuojelutehtävät ovat vaativampia, korvaus voi nousta merkittävästi.

Työsuojeluvaltuutetun palkan määrittelyssä olisi otettava huomioon tehtävän vaativuus ja vastuullisuus. Asianmukainen korvaus ei ainoastaan varmista, että tehtävään saadaan päteviä henkilöitä, vaan se myös viestii työpaikan sitoutumisesta työntekijöiden turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Työsuojelu on investointi työpaikan tulevaisuuteen, ja siksi työsuojeluvaltuutetun palkan tulisi heijastaa tätä arvostusta ja sitoutumista.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät.

Työsuojeluun tehoa Odum Turvan avulla

Odum Oy on kotimainen yritys, joka on erikoistunut työterveyden ja työturvallisuuden parantamiseen sekä teknologisten ratkaisujen tarjoamiseen näiden alueiden kehittämiseksi. 

Olemme jo vuodesta 1988 lähtien kehittäneet ja tarjonneet teknologiapohjaisia palveluita työturvallisuuden, sekä työhyvinvoinnin edistämiseksi, ja niistä yksi on ODUM Turva.

Odum Turva tarjoaa tehokkaan ja helpon ratkaisun niiden hoitamiseen. Se on syntynyt tiiviissä yhteistyössä yritysten ja työsuojelutoimikuntien kanssa, ja on suunniteltu vastaamaan käytännön tarpeisiin ja haasteisiin.

ODUM Turva tarjoaa yrityksen työsuojeluun seuraavia hyötyjä:

 • Auttaa noudattamaan lakisääteisiä velvoitteita: Työsuojeluvaltuutetun tärkein tehtävä on varmistaa, että työpaikalla noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Teollisuusyrityksillä voi olla jopa 27 erilaista lakisääteistä velvoitetta liittyen työsuojeluun ja työturvallisuuteen. ODUM Turva auttaa yrityksiä pysymään näiden velvoitteiden tasalla ja varmistamaan, että ne täytetään asianmukaisesti.

 • Säästää aikaa: ODUM Turva tarjoaa kätevän tilannekuvaraportin ja vuosikellon, jotka auttavat säästämään aikaa. Näiden avulla työsuojeluvaltuutettu voi tehokkaammin suunnitella ja seurata toimintaa. Tämä vapauttaa aikaa keskittymiseen muihin tärkeisiin työsuojeluvaltuutetun tehtäviin.

 • Tehostaa työhyvinvoinnin kehittämistä: Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa työsuojeluvaltuutetun tehtäviä. ODUM Turva auttaa tunnistamaan ja seuraamaan työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä, vähentäen turhia poissaoloja ja parantaen työntekijöiden hyvinvointia.

 • Helpottaa ja tehostaa velvoitteiden toteuttamista ja seurantaa: ODUM Turva tarjoaa selkeät ohjeet ja muistutukset työsuojeluvaltuutetulle. Järjestelmä ohjaa ja neuvoo kaikissa vaiheissa, joten velvoitteiden toteuttaminen ja seuranta sujuvat helposti ja tehokkaasti.

 • Kustannustehokas: ODUM Turva on kustannustehokas ratkaisu, ja sen käyttöönotto ei vaadi työläitä järjestelmän säätöjä tai pitkää käyttökoulutusta. Se on heti käyttövalmis ja auttaa säästämään aikaa ja resursseja.

 • Mittarit ja työkalut: Järjestelmä sisältää mittarit ja työkalut esimerkiksi psykososiaalisen kuormituksen ja työuupumuksen arviointiin ja ennaltaehkäisyyn. Näiden avulla voidaan aktiivisesti työskennellä työhyvinvoinnin parantamiseksi.

ODUM Turva on palvelu, joka auttaa teollisuusalan yrityksiä optimoimaan työsuojelun. Palvelumme avulla teollisuustyönantajien keskeisten lakisääteisten velvoitteiden arviointi, dokumentointi, tallentaminen ja seuranta sujuu kustannustehokkaasti.

Asiantuntijamme auttavat tarvittaessa mielellään yritystäsi kehittämään ja toteuttamaan työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyviä strategioita ja järjestelmiä. Tarjoamme laaja-alaista osaamista ja räätälöityjä ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. 

Ota meihin yhteyttä, niin tehdään yhdessä työpaikastasi turvallinen jokaiselle!

© Copyright 2024 All Rights Reserved