Tekijä: tinkamarkkinen

työturvallisuus

Työturvallisuus – Hallitse ja vältä laiminlyönnit

Työturvallisuus on keskeinen osa jokaista työympäristöä, joka tavoittelee työntekijöiden fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin suojelemista työssä. Tehokas työturvallisuuden hallinta vaatii sekä työnantajien että työntekijöiden aktiivista osallistumista ja sitoutumista. Lue, miten huolehdit [...]
Read more
työsuojeluvaltuutettu palkka

Yhteistoimintalaki – Noudattaako työpaikkasi varmasti sitä?

Yhteistoimintalaki ohjaa ja tukee työnantajien ja työntekijöiden välistä yhteistyötä, mutta harvalle työnantajalle tai työntekijälle laki on lopulta kovinkaan tuttu. Työpaikoilla lain tulisi näkyä myös päivittäisessä arjessa, ja sekä työnantajan, että [...]
Read more
Teollisuusyritys työsuojelu ODUM Turvalla.

Työsuojeluvaltuutettu palkka 2024

Työsuojeluvaltuutettu palkka 2024 – Paljonko se on?Työsuojelu on keskeinen osa nykyaikaista työelämää, ja sen merkitys korostuu jatkuvasti muuttuvassa työympäristössä. Työsuojeluvaltuutetut ovat työpaikan turvallisuuden ja terveyden tärkeitä puolestapuhujia. He toimivat linkkinä [...]
Read more
Whistleblowing

Whistleblowing – Tee työpaikastasi turvallinen kaikille

Whistleblowing on äärimmäisen tärkeää, mutta ilmiantajalle se voi aiheuttaa monenlaisia riskejä. EU:n direktiivi, sekä sen myötä tehty laki pyrkivät suojaamaan ilmoittajaa näiltä riskeiltä. Lue kaikki whistleblowingista, ja siitä, mitä sinunkin [...]
Read more
ODUM Turva työsuojelun työkalu.

Työsuojelupäällikkö – Turvaa ja tehoa työsuojeluun

Työsuojelupäällikkö on keskeinen henkilö työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämisessä työpaikoilla. Työsuojelu on aina työnantajan vastuulla, ja työsuojelupäällikkö onnistuu työssään työnantajan aktiivisen tuen ja riittävien resurssien avulla. Lue kaikki työsuojelupäällikön työstä, sekä tutustu [...]
Read more
© Copyright 2024 All Rights Reserved