Työsuojelupäällikkö – Turvaa ja tehoa työsuojeluun

16.11.2023

Työsuojelupäällikkö on keskeinen henkilö työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämisessä työpaikoilla. Työsuojelu on aina työnantajan vastuulla, ja työsuojelupäällikkö onnistuu työssään työnantajan aktiivisen tuen ja riittävien resurssien avulla. 

Lue kaikki työsuojelupäällikön työstä, sekä tutustu työsuojelua tehostaviin ratkaisuihin.

Tämä artikkeli käsittelee seuraavia aiheita:

  • Mitä työsuojelupäällikkö tekee?

  • Työsuojelupäällikön pätevyys – Kuka voi olla työsuojelupäällikkö?

  • Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu – Mitä eroa niillä on?

  • Työsuojelupäällikön tehtävät

  • Miten tehdä työsuojelusta tehokkaampaa?

  • ODUM Turva ratkaisee työsuojelun haasteet

Mitä työsuojelupäällikkö tekee?

Työsuojelupäällikkö vastaa siitä, että työympäristö on turvallinen, viihtyisä ja terveellinen kaikille työntekijöille. Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana työsuojeluasioissa ja työntekijöiden turvallisuuden puolestapuhujana. Hänen tehtäviinsä kuuluu varmistaa, että työpaikka noudattaa voimassa olevaa työsuojelulainsäädäntöä ja käytäntöjä.

Työsuojelupäällikön pätevyys – Kuka voi olla työsuojelupäällikkö?

Työsuojelupäälliköksi voidaan nimetä henkilö, joka työskentelee kyseisellä työpaikalla ja täyttää tietyt pätevyysvaatimukset. Työsuojelupäällikön on tunnettava työpaikan olosuhteet hyvin. Tämä tarkoittaa, että hänellä on oltava syvällinen käsitys työympäristöstä, työprosesseista ja mahdollisista riskeistä, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. 

Lisäksi työsuojelupäällikön on oltava riittävän pätevä hoitamaan tehtäviään. Pätevyys voi vaihdella työpaikan ja sen vaatimusten mukaan, mutta se edellyttää yleensä työsuojeluosaamista ja kykyä toimia aktiivisesti työsuojelun parissa.

Työsuojelupäällikön on oltava perehtynyt työsuojelua koskevaan lainsäädäntöön. Työsuojelulait ja -määräykset muuttuvat aika ajoin, ja työsuojelupäällikön on pysyttävä ajan tasalla näistä säännöksistä varmistaakseen niiden noudattamisen työpaikalla.

Työsuojelupäällikön pätevyyden ylläpitäminen ja tarvittaessa täydentäminen on myös tärkeää. Työsuojelupäällikön on oltava valmis oppimaan ja päivittämään osaamistaan tarpeen mukaan, ja samoin työnantajat ovat vastuussa työsuojelupäällikön pätevyydestä ja perehdyttämisestä, jotta työsuojelutoiminta voi toimia tehokkaasti ja vastuullisesti.

Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu – Mitä eroa niillä on?

Vaikka sekä työsuojelupäällikkö että työsuojeluvaltuutettu ovat keskeisiä työturvallisuuden edistäjiä, heillä on hieman erilaiset roolit ja vastuualueet työpaikalla. 

Työsuojelupäällikkö on työnantajan nimittämä henkilö, joka edustaa työnantajaa ja vastaa työpaikan kokonaisturvallisuudesta. Työsuojeluvaltuutettu valitaan työntekijöiden toimesta, ja hän puolestaan toimii enemmänkin työntekijöiden äänitorvena ja varmistaa heidän etujensa huomioimisen. 

Työsuojelupäällikkö on oltava, vaikka yrityksellä olisi ainoastaan yksi työntekijä. Työsuojelupäällikkö voi olla työnantaja itse. Työsuojeluvaltuutettu taas on valittava, jos työpaikalla on vähintään 10 työntekijää.

Lue kaikki työsuojeluvaltuutetun työstä >>

Työsuojelupäällikön tehtävät

Työsuojelupäällikön tehtävät voivat vaihdella työpaikasta riippuen, mutta ne keskittyvät yleisesti työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Hänen vastuullaan voi olla turvallisuuskäytäntöjen kehittäminen, työtapaturmien ja sairauksien tutkiminen, neuvonta työntekijöille sekä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa.

Työsuojelupäällikkö osallistuu myös työpaikan riskien arviointiin ja pyrkii varmistamaan, että työpaikalla noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä. Hän voi myös olla vapautettu osasta omia työtehtäviään, jotta hänellä on riittävästi aikaa hoitaa työsuojeluun liittyviä tehtäviä.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät.

Miten tehdä työsuojelusta tehokkaampaa?

Vaikka työsuojelupäällikön rooli on tärkeä, monella työpaikalla työsuojelun jatkuvana haasteena ovat riittämättömät resurssit. Työsuojelupäällikön on usein hypittävä monien eri työtehtävien välillä, ja siksi heidän on saatava riittävästi tukea ja koulutusta tehtäviensä hoitamiseen.

Työsuojelun tehokkuutta voidaan parantaa monin tavoin. Yksi ratkaisu on harkita työsuojelun ulkoistamista, kun yrityksen omat resurssit eivät riitä työsuojelutoiminnan vaatimusten täyttämiseen tai sen aktiiviseen kehittämiseen. Ulkoistaminen voi auttaa varmistamaan, että työsuojeluasioita hoidetaan ammattimaisesti ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

ODUM Turva on kotimainen ja luotettava työsuojelun optimointipalvelu. Se tarjoaa yrityksille työkalut työsuojelun vaatimusten tunnistamiseen, arviointiin, kirjaamiseen ja raportointiin. Tällaiset palvelut voivat tehostaa työsuojelun dokumentointia ja seurantaa sekä auttaa työsuojeluorganisaatiota toimimaan tehokkaammin.

ODUM Turva ratkaisee työsuojelun haasteet

ODUM Turva on kehitetty optimoimaan yritysten työsuojelun toteutus. Järjestelmämme sisältää tarvittavat tiedot lakisääteisistä työnantajavelvoitteista sekä monipuoliset sähköiset työkalut, joilla koko työsuojeluprosessi voidaan toteuttaa keskitetysti ja selvästi kustannustehokkaammin. 

Tarjoamme lisäksi työsuojelun asiantuntijapalvelua, joka on erinomainen ratkaisu silloin, kun yrityksen omat resurssit eivät riitä lakisääteisten velvoitteiden tai työsuojelun kehitysprojektien hoitamiseen. Ulkopuolinen asiantuntija tuo yrityksen toimintaan ajan tasalla olevaa osaamista ja faktatietoa työsuojeluasioiden tehokkaasta ja korkealaatuisesta toteuttamisesta.

Älykkään käyttöliittymän avulla luot yrityksellesi räätälöidyn vaatimustietokannan. Tunnistaminen, arviointi, dokumentointi ja seuranta on integroitu jokaisen vaatimuksen yhteyteen helpottamaan työtäsi. 

Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin tästä >>

Työsuojeluun tehoa Odumin avulla

Yhdessä työsuojelupäällikön pätevyyden ja tehokkaiden työkalujen avulla voimme edistää turvallisempaa ja terveellisempää työympäristöä kaikille työntekijöille. Työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut ovat työyhteisöjen sankareita, jotka varmistavat, että jokainen palaa mielellään työpaikalle, on motivoitunut ja voi hyvin, eikä altistu fyysisille tai psyykkisille riskeille työssään.

Työsuojelu kuuluu kaikille, ja me haluamme edesauttaa sen onnistunutta ja laadukasta toteutumista. Tutustu ratkaisuumme ja kysy asiantuntijoiltamme mieltäsi askarruttavia asioita. Tarjoamme asiantuntemustamme ja tukeamme työsuojeluun, työhyvinvointiin sekä työjuridiikkaan.

Odum Oy on sataprosenttisesti kotimainen yritys, jonka missio on auttaa organisaatioita ennaltaehkäisemään työntekijöiden sairauksia ja parantaa työturvallisuutta ja työntekijöiden työhyvinvointia. Olemme kehittäneet terveyden edistämiseen ja työturvallisuuden parantamiseen liittyvää teknologiaa ja palveluita jo vuodesta 1988.

© Copyright 2024 All Rights Reserved