Whistleblowing – Tee työpaikastasi turvallinen kaikille

24.4.2024

Whistleblowing on äärimmäisen tärkeää, mutta ilmiantajalle se voi aiheuttaa monenlaisia riskejä. EU:n direktiivi, sekä sen myötä tehty laki pyrkivät suojaamaan ilmoittajaa näiltä riskeiltä.

Lue kaikki whistleblowingista, ja siitä, mitä sinunkin yrityksesi tulisi tehdä asialle – ja pyydä tarjous whistleblowing-palvelusta.

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Mitä tarkoittaa whistleblowing?

 • Whistleblowing  – Ilmoittajan riskit

 • Whistleblowing – EU:n direktiivi ja ilmoittajansuojalaki

 • Turvallinen työpaikka jokaiselle – WB Fiksu

 • Työsuojeluun tehoa Odumin avulla

Mitä tarkoittaa whistleblowing?

Whistleblowing tarkoittaa tilannetta, jossa henkilö paljastaa tai tuo julkisuuteen organisaatiossa tapahtuvia väärinkäytöksiä, laittomuuksia, epäeettisiä toimintatapoja tai muita huolestuttavia asioita. Tämä tapahtuu yleensä ilmoittamalla asiasta johdolle, asianmukaisille viranomaisille tai julkisuuteen esimerkiksi median kautta.

Whistleblower voi olla organisaation työntekijä, entinen työntekijä, asiakas tai joku muu, joka havaitsee tai on tietoinen epäeettisistä tai laittomista toimista organisaatiossaan ja päättää tehdä niistä ilmoituksen. Tämä voi liittyä esimerkiksi talouspetoksiin, korruptioon, ympäristörikoksiin, turvallisuusriskeihin tai muihin vakaviin väärinkäytöksiin.

Whistleblowing – Ilmoittajan riskit

Whistleblowing voi olla monimutkainen ja arkaluonteinen prosessi, sillä se voi altistaa ilmoittajan vastatoimille tai jopa kostolle organisaation sisällä. Whistleblowing on äärimmäisen tärkeää sekä eettisesti, että laillisesti. Epäkohdista ja laittomuuksista ilmoittaminen voi kuitenkin joskus aiheuttaa riskejä ilmoittajalle. 

Siksi on tärkeää käyttää organisaation tarjoamia virallisia kanavia ilmoituksen tekemiseen. Anonymiteetti ja laillinen suoja ovat keskeisiä, jotta ilmoittajaa voidaan suojata mahdollisilta vastatoimilta tai kostolta.

Jos ilmoittajan identiteetti on selvillä, hän altistuu automaattisesti mahdollisille riskeille, joita ovat mm.:

 • Vastatoimet organisaation sisällä: Ilmoittajat voivat kohdata vastatoimia organisaation sisällä, kuten syrjintää, häirintää, tai heidän työtehtäviensä vaikeuttamista.

 • Työpaikan menetys tai uran kärsiminen: Ilmoittaminen saattaa johtaa työsuhteen päättymiseen, irtisanomiseen tai uralla etenemisen vaikeutumiseen, kun organisaatio ei arvosta tai luota ilmoittajaan.

 • Henkinen kuormitus: Whistleblowing voi aiheuttaa stressiä, ahdistusta ja pelkoa seurauksista, mikä vaikuttaa ilmoittajan henkilökohtaiseen hyvinvointiin.

 • Vastatoimet oikeudellisella tasolla: Organisaatio saattaa ryhtyä oikeustoimiin ilmoittajaa vastaan väittäen vääriä tietoja tai yrityksen maineen vahingoittamista.

Näiden riskien vuoksi on tärkeää harkita tarkoin ilmoittamista ja hyödyntää asianmukaisia sekä turvallisia ilmoituskanavia, jotka tarjoavat suojaa ja turvaa ilmoittajille. EU:n whistleblowing-direktiivi ja ilmoittajansuojelulaki pyrkivät tarjoamaan suojaa ilmoittajille näiden riskien minimoimiseksi.

Whistleblowing – EU:n direktiivi ja ilmoittajansuojalaki

Euroopan unioni on ottanut käyttöön whistleblowing-direktiivin (direktiivi 2019/1937), ja sen pohjalta on tehty ilmoittajansuojelulaki, joka vaatii, että kaikissa 50-250 työntekijän organisaatioissa on otettava käyttöön whistleblowing-ilmoituskanava.

Laki astui voimaan vuoden 2023 alussa ja sen lakisääteinen siirtymäaika päättyy 17.12.2023.

Whistleblowing-direktiivi suojaa henkilöitä, jotka ilmoittavat tietoja laittomuuksista, petoksista, korruptiosta tai muista väärinkäytöksistä, jotka liittyvät EU-lainsäädännön soveltamiseen. 

Ilmoittajansuojalaki koskee laajasti erilaisia organisaatiota osakeyhtiöistä säätiöihin ja rekisteröityihin yhdistyksiin, mutta se on rajattu koskemaan vähintään 50 henkeä työllistäviä organisaatioita.

Sen tarkoitus on, että ilmoittajan henkilöllisyyden salaaminen turvataan, ja vastatoimet sekä ilmoittamisen estäminen on kielletty. Lisäksi mahdollisten vastatoimien kohteeksi joutuneella ilmoittajalla on oikeus saada vastatoimien aiheuttamasta loukkauksesta hyvitystä. Laki koskee myös vuokratyöntekijöitä. Lue lisää täältä >>

Turvallinen työpaikka jokaiselle – WB Fiksu

WB Fiksu on kattava whistleblowing-ratkaisu organisaatioille. Se tarjoaa turvallisen ja helppokäyttöisen ilmoituskanavan, joka mahdollistaa epäeettisten käytäntöjen, laittomuuksien tai muiden huolestuttavien asioiden ilmoittamisen luottamuksellisesti. 

Palvelu kattaa koko ilmoitusprosessin, mukaan lukien ilmoituksen vastaanottamisen, käsittelyn ja dokumentoinnin. Lisäksi WB Fiksu tarjoaa asiantuntijapalvelua ja ohjeistusta sekä ilmoittajille, että ilmoitusten käsittelijöille, varmistaakseen prosessin sujuvuuden ja ilmoittajien suojan. WB Fiksu hinnoitellaan organisaation henkilömäärän ja toimitettavan palvelun mukaan. Organisaatio voi itse valita, haluaako se hyödyntää ilmoitusten esikäsittelypalvelua.

WB Fiksu sopii erityisesti organisaatioille, jotka haluavat varmistaa eettisen toimintakulttuurin ja noudattaa whistleblowing-direktiiviä tarjoamalla tehokkaan, lainmukaisen ja turvallisen kanavan epäeettisten käytäntöjen ilmoittamiseen.

WB Fiksu on hyvä valinta useista eri syistä:

 • Kokonaisvaltainen ratkaisu – Saat turvallisen ilmoituskanavan sekä lain mukaiseen käsittelyprosessiin liittyvän asiantuntijapalvelun.

 • Et voi enää odottaa – Ilmoittajansuojelulaki on jo voimassa, siirtymäaika 50-250 työntekijän organisaatioilla päättyy joulukuussa 2023. WB Fiksun saat käyttöösi nopeasti ja helposti.

 • Askel kohti parempaa ja turvallisempaa tulevaisuutta – Ottamalla käyttöön WB Fiksun, vältät mainehaitat sekä rikosoikeudelliset seuraamukset.

 • Vältä ikävät jälkiseuraamukset – Ilmoittajansuojelulain voimaantulo on työntekijöiden yleisessä tiedossa ja sen käyttöönottoa seuraa kumppaniyritykset ja aluevalvontavirasto tehostetusti.

 • Helppo ja nopea käyttöönotto – Sano ei tunteja vieviin ohjelman sopeuttamisiin ja koulutusohjelmille. Sovi käsittelijät ja tiedota kanavasta, loput toimenpiteet aktivoituvat tarpeen mukaan.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät.

Työsuojeluun tehoa Odumin avulla

Odum Oy on kotimainen yritys, joka on erikoistunut työterveyden ja työturvallisuuden parantamiseen sekä teknologisten ratkaisujen tarjoamiseen näiden alueiden kehittämiseksi. 

Olemme jo vuodesta 1988 lähtien kehittäneet ja tarjonneet teknologiapohjaisia palveluita työturvallisuuden, sekä työhyvinvoinnin edistämiseksi. 

WB Fiksu -palvelu on enemmän kuin pelkkä sähköinen ilmoituskanava. Palvelu ulkoistaa koko whistleblowing-käsittelyprosessin pääosin organisaation ulkopuolelle, mikä helpottaa ja tehostaa ilmoitusten käsittelyä. Me haluamme auttaa asiakkaitamme helpottamalla työsuojelutoimintaa ja parantamalla samalla työntekijöiden työhyvinvointia ja tuottavuutta. 

Asiantuntijamme auttavat tarvittaessa mielellään yritystäsi kehittämään ja toteuttamaan työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyviä strategioita ja järjestelmiä. Tarjoamme laaja-alaista osaamista ja räätälöityjä ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. 

Ota meihin yhteyttä, niin tehdään yhdessä työpaikastasi turvallinen jokaiselle!

© Copyright 2024 All Rights Reserved