Tekijä: Henri Rautamo

Työsuojelutarkastus

Työpaikan turvallisuus ja terveys ovat ensisijaisen tärkeitä sekä työntekijöille että työnantajille. Tämän varmistamiseksi toteutetaan työsuojelutarkastuksia, joissa tarkastajat käyvät läpi työpaikan turvallisuusjärjestelyt, -käytännöt ja -olosuhteet. Näillä tarkastuksilla pyritään varmistamaan, että työpaikalla [...]
Read more

Säästä aikaa työsuojelujärjestelmän avulla

Työturvallisuus on keskeinen osa jokaisen työympäristön toimivuutta ja tehokkuutta. Työtapaturmien ja -sairauksien ennaltaehkäiseminen ei vain lisää työntekijöiden hyvinvointia, vaan se voi myös säästää yritykselle merkittävästi aikaa ja resursseja. Yksi tehokas [...]
Read more

Työsuojelua hallitusti – ei Exceleitä, mappeja eikä omia virityksiä

Työsuojelu on keskeinen osa työympäristön turvallisuutta ja työntekijöiden hyvinvointia. Tehokas työsuojelu vaatii kuitenkin enemmän kuin vain Excel-taulukoiden täyttämistä. Käyttämällä tähän käyttöön suunniteltuja sähköisiä työkaluja saadaan riskit hallintaan ja samalla helpotetaan [...]
Read more
© Copyright 2024 All Rights Reserved