Työsuojeluvaltuutettu – turvallisuuden ja hyvinvoinnin puolestapuhuja

18.10.2023

Työsuojeluvaltuutettu on olennainen toimija työpaikoilla. Hän edustaa työntekijöitä ja varmistaa, että työympäristö on turvallinen ja terveellinen. Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden ääni ja sillanrakentaja työnantajan ja työntekijöiden välillä. Hänellä on velvollisuus varmistaa, että työpaikka noudattaa työsuojelulainsäädäntöä ja työpaikan turvallisuuskäytäntöjä.

Tässä artikkelissa käsittelemme seuraavia asioita:

  • Kuka voi toimia työsuojeluvaltuutettuna?

  • Työsuojeluvaltuutetun rooli

  • Työsuojeluvaltuutettu – Lakisääteiset velvoitteet

  • Työsuojelun ulkoistaminen – ODUM Turva

  • ODUM tukee työsuojelun tehokkuutta

Kuka voi toimia työsuojeluvaltuutettuna?

Työsuojeluvaltuutetuksi voi asettua henkilö, joka työskentelee työpaikalla, jossa on vähintään kymmenen työntekijää. Valtuutettu valitaan yleensä työntekijöiden keskuudesta. Työntekijät voivat ehdottaa ehdokkaita tai asettua itse ehdolle. Valinnassa tärkeää on, että valtuutettu nauttii työntekijöiden luottamusta ja on sitoutunut työsuojeluasioihin.

Työsuojeluvaltuutettu voi olla kuka tahansa työpaikan työntekijä, riippumatta ammatillisesta taustastaan. Tärkeintä on, että hänellä on kiinnostusta ja motivaatiota työsuojeluun liittyviin asioihin sekä valmiudet hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti.

Työsuojeluvaltuutetun oikeuksiin kuuluu saada koulutusta ja apua oman työnsä kehittämisen tueksi.

Työsuojeluvaltuutetun rooli

Työsuojeluvaltuutetun päätehtävä on edustaa työntekijöitä työsuojeluasioissa ja toimia heidän etujensa ajajana. He osallistuvat turvallisuuskäytäntöjen kehittämiseen, tutkivat työpaikkaonnettomuuksia ja työperäisiä sairauksia ja toimivat neuvojana ja tukihenkilönä työntekijöille.

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden edustaja, joka valitaan työpaikoilla, joilla työskentelee yleensä vähintään kymmenen työntekijää. Työsuojeluvaltuutetun päätehtävä on edustaa työntekijöitä työsuojeluasioissa ja toimia työntekijöiden ja työnantajan välisenä linkkinä näissä asioissa. Työsuojeluvaltuutettu osallistuu työympäristön ja työolosuhteiden kehittämiseen ja pyrkii varmistamaan, että työpaikalla noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät voivat vaihdella työpaikoittain, mutta usein työtehtäviin kuuluu:

Valvontaa ja neuvontaa: Varmistaa, että työpaikalla noudatetaan työsuojelulainsäädäntöä ja työterveys- ja turvallisuusmääräyksiä, sekä neuvoo ja auttaa työntekijöitä työsuojeluun liittyvissä asioissa.

Yhteistyötä: Tekee yhteistyötä työnantajan, työterveyshuollon, työsuojeluviranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa työympäristön parantamiseksi.

Osallistumista ja edustamista: Osallistuu työsuojelutoimikuntaan, ja edustaa työntekijöitä työsuojeluasioissa, mukaan lukien työpaikan työsuojelutarkastuksissa.

Työolosuhteiden arviointia: Osallistuu työpaikan riskien arviointiin ja ehdottaa toimenpiteitä työympäristön parantamiseksi.

Työsuojeluvaltuutettu on usein vapautettu osasta omia työtehtäviään, jotta hänellä on aikaa hoitaa työsuojeluun liittyviä tehtäviä. Työsuojeluvaltuutetulla on myös oikeus saada koulutusta tehtävänsä hoitamiseksi.

Turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen: Usein työsuojeluvaltuutetun vastuulla ovat mm. työhyvinvointikyselyt, ergonomiasta ja sekä henkisestä, että fyysisestä työturvallisuudesta huolehtiminen.

Työsuojeluvaltuutettu.

Työsuojeluvaltuutettu – Lakisääteiset velvoitteet

Työsuojeluvaltuutettu on lailla määrätty rooli Suomessa. Lain mukaan työpaikoilla, joilla on vähintään kymmenen työntekijää, tulee valita työsuojeluvaltuutettu. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada tarvittavaa koulutusta tehtävässään, ja hänellä on oikeus saada tietoa työpaikan turvallisuus- ja terveysriskeistä.

Työsuojeluvaltuutetun lakisääteiset velvollisuudet ja oikeudet määritellään pääasiassa Suomen työsuojelulainsäädännössä, erityisesti työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa.

Työsuojeluvaltuutetulla ei sinänsä ole lakisääteisiä "velvoitteita" samalla tavalla kuin työnantajalla, mutta hänellä on oikeuksia ja tehtäviä, joiden tarkoituksena on edistää työsuojelua työpaikalla.

Lue lisää työsuojeluvaltuutetun tehtävistä >>

Työsuojelun ulkoistaminen – ODUM Turva

Työsuojelu on olennainen osa jokaisen yrityksen toimintaa, ja sen asianmukainen hoitaminen on tärkeää sekä työntekijöiden että yrityksen menestyksen kannalta. Joskus kuitenkin yrityksen omat resurssit eivät riitä työsuojelutoiminnan vaatimusten täyttämiseen tai sen aktiiviseen kehittämiseen. Tällaisissa tilanteissa ulkoistettu työsuojelu voi olla erinomainen ratkaisu.

Työsuojelun lainsäädäntö on monimutkainen ja jatkuvasti muuttuva. Yrityksen on arkityön ohessa liki mahdoton pysyä kärryillä lain muutoksista. Jos toimivaa prosessia ei vielä löydy, on työsuojelun hoitaminen lähes mahdotonta, ja moni yritys jättää sen vuoksi asiat tekemättä.

Pitämällä huolta työsuojelusta, varmistat työntekijöidesi jaksamisen ja tuottavuuden, vältät irtisanomis- ja rekrykierteen, ja huolehdit yrityksesi työnantajakuvasta vastuullisen toiminnan kautta. Pahimmissa tapauksissa työturvallisuusrikoksista voidaan tuomita yli 100 000 euron yhteisösakkoon. Myös rikosoikeudelliset seuraamukset koskevat vastuuhenkilöitä, ja toimitusjohtaja on aina vastuussa. 

ODUM Turva on työsuojelun optimointiin suunniteltu, kotimainen ja luotettava palvelu keskeisten työnantajaa koskevien lakisääteisten vaatimusten tunnistamiseen, arviointiin, kirjaamiseen ja raportointiin.

ODUM Turva helpottaa lain vaatiman dokumentoinnin ja seurannan tekemistä. Palvelun avulla työsuojeluorganisaation työ sujuvoituu ja tehostuu. Palvelu kouluttaa työsuojeluvastaavan helposti ja nopeasti työsuojelun pariin.

Järjestelmä sisältää mittarit ja työkalut esimerkiksi psykososiaalisen kuormituksen ja työuupumuksen arviointiin ja ennaltaehkäisyyn.

ODUM Turva tehostaa työhyvinvoinnin kehittämistä, vähentää turhia poissaoloja ja ei-toivottua vaihtuvuutta.

ODUM tukee työsuojelun tehokkuutta

Meille onnistunut ja hyvinvointia ylläpitävä työsuojelu on sydämen asia, ja siksi olemme kehittäneet toimivat ja tehokkaat ratkaisut työsuojelun onnistumisen tueksi.

Olemme täysin kotimainen yritys pitkällä historialla. Tarjoamme ODUM Turvan lisäksi yrityksille työsuojelun asiantuntijapalveluita sekä kehitämme jatkuvasti terveyden edistämiseen ja työturvallisuuden parantamiseen liittyvää teknologiaa ja palveluita. 

Asiantuntijamme voivat auttaa, kun mieltäsi askarruttaa esimerkiksi, miten organisoit ja johdat työsuojelua tai kuinka työterveyshuolto liitetään tukemaan sinun henkilöstöstrategiaasi. Myös työhyvinvointiin ja työjuridiikkaan saat tarvittaessa apua meidän asiantuntevalta tiimiltämme.

Teemme teollisuus- ja asiantuntijatyöstä vaivatonta ja tehokasta ODUM Turvan monipuolisten työkalujen avulla, ja tuemme kaikenlaisia yrityksiä käsittelyprosessin helpottamisessa ODUM Turva -ratkaisullamme. 

Liity lukuisten tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon, ja nauti edullisesta ja tehokkaasta työsuojelusta!

© Copyright 2024 All Rights Reserved